Co to jest mechatronika i czym się zajmuje?

Redakcja

18 stycznia, 2024

W tym artykule sprawdzimy, czym jest mechatronika, rodzaje inżynierów mechatroniki, różne subdyscypliny w ramach dziedziny mechatroniki, a także jej perspektywy na przyszłość i jak zostać mechatronikiem.

Co to jest Mechatronika?

Mechatronika to interdyscyplinarna gałąź inżynierii, która zajmuje się integracją systemów mechanicznych, elektrycznych i oprogramowania w celu osiągnięcia wspólnego celu. Inżynierowie mechatroniki integrują komponenty elektryczne i mechaniczne, aby zbudować maszyny, które mogą odbierać bodźce z otoczenia odpowiednio reagować. Aby to zrobić, używają oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo oraz różnych czujników i mikroprocesorów.

Co robi inżynier mechatroniki?

Inżynier mechatroniki projektuje produkty, które integrują komponenty elektryczne i mechaniczne. Może to obejmować projektowanie zautomatyzowanej linii montażowej, drona lub robota. Jeśli chodzi o projektowanie robotów, inżynier mechatroniki tworzy aspekty mechaniczne, takie jak czujniki, stawy i ramy. Zintegruje również komponenty elektryczne, takie jak silniki, przewody, baterie i mikroprocesor.

Inżynierowie mechatroniki pracują również nad tworzeniem produktów, które są bardziej zrównoważone i energooszczędne. Robią to poprzez projektowanie produktów wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe.

Mechatronik może również współpracować z inżynierami robotyki przy projektowaniu autonomicznych pojazdów. Może również pracować w dziedzinie medycyny, projektując urządzenia medyczne lub sprzęt współpracujący z ludźmi. Może to obejmować wszystko, od narzędzi chirurgicznych po sztuczne kończyny.

Czy warto studiować mechatronikę?

Inżynierowie mechatroniki wykorzystują różne umiejętności do projektowania skomplikowanych maszyn. Obejmują one elektrotechnikę, programowanie komputerowe, robotykę i inżynierię materiałową. Jako tacy, mechatronicy mogą znaleźć pracę w różnych branżach, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej, przemyśle lotniczym i obronnym.

Inżynierowie mechatroniki są poszukiwani na rynku pracy. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 3 lat roku liczba miejsc pracy dla inżynierów mechatroników wzrośnie o 10%. Jest to znacznie szybciej niż średni wskaźnik wzrostu dla wszystkich zawodów, który wynosi 7%.

Polecane: