3 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy ostateczne wyniki XL Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej:

Wyniki końcowe

Wszystkim Laureatom, Finalistom i Ich Opiekunom, serdecznie gratulujemy.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

2 marca 2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego, związanego z etapem Olimpiady w Bieruniu, upływa z dniem 10 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Olimpiady PZS w Bieruniu:

www.oowee.pzsbierun.pl

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

24 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich uczestników Olimpiady do odwiedzenia strony internetowej wykonanej przez PZS w Bieruniu. Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące etapu finałowego Olimpiady:

www.oowee.pzsbierun.pl

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

13 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że XL edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej zamieszczamy wyniki testów z poszczególnych sekcji Olimpiady:

Prosimy by opiekunowie, osób zaznaczonych czerwoną czcionką, do najbliższego piątku włącznie (tj. 17.02.2017), przesłali skan legitymacji ucznia opatrzony pieczątką szkoły i podpisem Dyrektora danej placówki (w wersji elektronicznej na maila oowee@agh.edu.pl).

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego w Bieruniu.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

6 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące organizacji dnia 10.02.2017 (załącznik) z wyszczególnieniem kategorii:

 • Elektronika,
 • Elektronika Medyczna,
 • Elektrotechnika,
 • Informatyka,
 • Mechatronika,
 • Teleinformatyka.

Wjazd na AGH będzie możliwy przez bramę główną (zaznaczona na mapce z załącznika) po powołaniu się na Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i dane uczestnika.

Pozdrawiamy i do zobaczenia,

Organizatorzy OOWEE

31 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

dziękujemy za pomoc przy weryfikacji listy uczestników.

Finalną listę przedstawiamy w zakodowanej formie.

Tak jak w roku ubiegłym, osoby chcące skorzystać z parkingu wewnętrznego na AGH, będą proszone przez ochronę AGH o podanie danych osobowych jednego z uczestników Olimpiady.

W najbliższych dniach zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące organizacji dnia etapu pisemnego na AGH w Krakowie.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

23 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

raz jeszcze pragniemy przypomnieć o istotnych wymogach dotyczących rejestracji uczestników:

– każda Szkoła może do etapu pisemnego desygnować nie więcej aniżeli 3 uczniów dla każdej grupy tematycznej,

nie można rejestrować ekip „wtórnych” tj. pod szyldem np. Centralnego Kształcenia Praktycznego.

Jeśli ktoś z Państwa przez omyłkę nie uwzględnił powyższych punktów prosimy o ostateczną weryfikację danych nie później niż do wskazanego przez nas w poprzednim komunikacie terminu tj. 24.01.2017r.

Prosimy mieć na uwadze, że aby przystąpić do etapu pisemnego na AGH w Krakowie, uczniowie będą musieli się osobiście zarejestrować. Będzie to ostateczna weryfikacja danych osobowych zgłoszonych uczestników pozwalająca na wzięcie udziału w części pisemnej Olimpiady.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

17 stycznia 2017

Przedstawiamy Państwu zakodowaną listę uczestników, którzy zostali zgłoszeni do udziału w Olimpiadzie. Lista zawiera pierwsze trzy litery imienia i nazwiska uczestnika, datę urodzenia oraz nazwę szkoły. W razie nieścisłości prosimy o kontakt mailowy (oowee@agh.edu.pl) najpóźniej do 24.01.2017r..

Prosimy również o monitorowanie aktualnej zawartości strony Olimpiady.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

9 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym upływa termin zgłaszania uczestników. Dlatego w najbliższych dniach na stronie Olimpiady zamieścimy ostateczną listę uczestników z prośbą o jej weryfikację.

Poniżej zamieszczamy wstępny harmonogram etapu Olimpiady na Akademii Górniczo-Hutniczej:

09:00 – 11:00 – Rejestracja uczestników.

11:00 – 11:45 – Uroczyste otwarcie Olimpiady.

12:00 – 14:30 – Część pisemna.

14:30 – 15:00 – Czas wolny.

15:00 – 17:00 – Zwiedzanie laboratoriów.

17:00 – 17:20 – Ogłoszenie wyników.

Informacje orgazniacyjne będą się pojawiać stopniowo na stronie Olimpiady.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

7 grudnia 2016

Szanowni Państwo,

zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe na Miasteczku Studenckim AGH dla osób chcących przybyć do Krakowa na jeden dzień przed etapem testowym na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako, że liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o odpowiednio wcześniejszą rezerwację. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć poprzez kontakt z Domem Studenckim „Olimp”:

ul. Rostafińskiego 9

30-072 Kraków

tel. 12 622 46 00

tel. 12 617 37 01

e-mail: rezerwacje@taniehostele.pl

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

6 grudnia 2016

Szanowni Państwo,

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu informuje, że etap praktyczny grupy mechatronicznej będzie odbywał się w oparciu o

sterowniki Twido firmy Schneider – typ sterownika TWDLCDA10DRF.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

15 listopada 2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu kwalifikacji uczestników Olimpiady do etapu odbywającego się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Każda jednostka powinna desygnować do udziału w rozgrywkach Olimpiady uczniów, których wiedza i umiejętności pozwolą na uzyskanie jak najlepszych osiągnięć. W tym celu regulamin przewiduje etap szkolny. Aby uczeń zaistniał w dalszych rozgrywkach musi posiadać wiedzę teoretyczną niezbędną do odpowiedzi na test 50 pytań, wykazać się przygotowaniem do zadań praktycznych i rozległością wiedzy w swojej grupie tematycznej, gdyż uczniowie którzy przeszli do rozgrywek finałowych odpowiadają ustnie na wybrany zestaw 3 pytań typu przeglądowego wobec jury i publiczności. Szkolną Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. Tryb wyboru reprezentantów określa Komisja Szkolna. Proponuje się, dla ujednolicenia, by oceny punktowe przeliczone były w skali 0 – 100. W danej grupie tematycznej szkołę reprezentuje do trzech uczniów.

Po zakończeniu kwalifikacji Komisja Szkolna przesyła na adres oowee@agh.edu.pl dwa pliki. Są to dwie wersje protokołów:

     1. skan z podpisem Dyrektora danej Szkoły oraz pieczątką Szkoły,
     2. wersję pliku Word protokołu.

Protokoły zawierają wyniki dla każdej grupy tematycznej, w której mają startować uczniowie Szkoły. Prosimy o uwzględnienie wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych, według wzoru protokołu.

Celem uproszczenia procedury rejestracyjnej, będą przyjmowane tylko te zgłoszenia mailowe, które zawierają oba pliki (skan i wersja Word).

Rejestrowane będą wyłącznie te zgłoszenia, których tytuł będzie wg formatu:

OOWEE 2017 Zgłoszenie „Nazwa Szkoły”.

Ostateczny termin wysłania wyników to 9 styczeń 2017 – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

We wzorze protokołu znajduje się rubryka data i miejsce urodzenia ucznia. Informacja ta jest niezbędna do druku jednoznacznych dyplomów uczestnictwa a potem zaświadczeń dla finalistów i laureatów. Fundacja Edukacyjna Perspektywy dla celów rankingowych prosi także o podanie imienia i nazwiska Nauczyciela, który przygotowuje ucznia do rozgrywek. Oczywiście nie musi być to tylko jedna osoba. Powyższe dane odnoszą się do uczniów zakwalifikowanych do reprezentowania Szkoły, dla pozostałych nie są obowiązkowe.

Z początkiem nowego roku na stronie oowee@agh.edu.pl podany zostanie program rozgrywek części A drugiego etapu (test 50 pytań). Odbędą się one 10 lutego w Krakowie na terenie Akademii Górniczo – Hutniczej.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE

7 października 2016

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady i Szkoły – Gospodarza chciałbym zaprosić Uczniów wraz z Opiekunami na zawody XL edycji. Przyszłoroczne rozgrywki odbędą się, podobnie jak w poprzedniej edycji, dwuetapowo:

   1. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – piątek 10 lutego 2017 r. – test pisemny w celu wyselekcjonowania najlepszych 16-stu zawodników w każdej grupie tematycznej.
   2. Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu – piątek oraz sobota 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. – część praktyczna i finały.

Szczegółowy harmonogram zostanie doprecyzowany w późniejszym terminie.

Bez zmian pozostają grupy tematyczne: elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, teleinformatyczna, elektroniki i informatyki medycznej oraz informatyczna. Natomiast, w stosunku do poprzedniej edycji, na spotkaniu z opiekunami po zakończeniu rozgrywek XXXIX edycji w Radomiu, dokonano następujących zmian regulaminowych:

   • każda Szkoła może po rozgrywkach etapu szkolnego desygnować do 3 uczniów dla każdej grupy tematycznej a o przynależności ucznia do danej szkoły decyduje jego zapis w legitymacji – nie będą rejestrowane ekipy „wtórne” np. pod szyldem Centrum Kształcenia Praktycznego,
   • podwyższono liczbę punktów etapu praktycznego – można maksymalnie uzyskać 2×15 czyli 30 punktów.

Dodatkowo, dokonano kilka precyzujących retuszy w Regulaminie, który w znowelizowanej formie zostanie wkrótce zamieszczony.

Szkoły mające zamiar wystartować w rozgrywkach, proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych na zasadach określanych przez daną Szkołę i desygnowanie najlepszych – życzymy Im wielu sukcesów! Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uczniów na rozgrywki w Krakowie zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej Olimpiady.

Przyjęta od XXXIX edycji formuła istotnie redukuje obciążenie logistyczne Szkoły – Gospodarza. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, w pracach Komisji Konkursowych biorą udział Nauczyciele szkoły, która będzie gospodarzem następnej tj. XLI edycji. Zwyczaj przekazywania doświadczeń bardzo ułatwia organizację kolejnej edycji. W związku z tym, Komitet Główny prosi o zgłaszanie się Szkół, które pragnęłyby przeprowadzić rozgrywki w 2018 roku. Priorytet mają Szkoły, które nie organizowały dotychczas rozgrywek OOWEE. Wieloletnia praktyka wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest także przejęcie edycji przez zespół dwóch lub więcej Szkół z danego ośrodka dysponującymi komplementarnymi środkami.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy oowee@agh.edu.pl

Pozdrawiam i do zobaczenia w Krakowie.

W imieniu Komitetu Głównego

Bogusław Wiśniewski