Grudzień 2014

Szanowni Państwo

Jak co roku, w imieniu Komitetu Głównego i Szkoły - Gospodarza chciałbym zaprosić do uczestnictwa w rozgrywkach XXXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W tym roku spotykamy się po raz pierwszy w Częstochowie, w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa. Do tradycyjnych grup tematycznych:

 • Elektrycznej,
 • Elektronicznej,
 • Mechatronicznej,
 • Teleinformatycznej,
 • Elektroniki medycznej,

dołączy nowa grupa:

 • Informatyki

W związku z tym dokonano niezbędnych technicznych modyfikacji Regulaminu w stosunku do poprzedniej edycji w Lublinie.

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt ze Szkołą – Gospodarzem: zsprus@poczta.fm.
Strona Szkoły - Gospodarza: www.zsprus.czest.pl.

Pozdrawiam i do zobaczenia w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2015 w Częstochowie.

Bogusław Wiśniewski

Styczeń 2014

Szanowni Państwo

Jak co roku, w imieniu Komitetu Głównego i Szkół - Gospodarzy chciałbym zaprosić naszą Młodzież i młodych duchem Opiekunów do uczestnictwa w rozgrywkach XXXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W tym roku spotykamy się po raz pierwszy w Lublinie, w gościnnych murach Zespołu Szkół Elektronicznych (ZSE), gdzie znajduje się Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku. W organizacji Olimpiady bierze również udział Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki (ZST-K) i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego (części praktyczne zawodów dla grupy mechatronicznej i elektrycznej).

Jak poprzednio zawody odbędą się w grupach tematycznych:

 • Elektrycznej,
 • Elektronicznej,
 • Mechatronicznej,
 • Teleinformatycznej,
 • Elektroniki medycznej.

Obowiązujący regulamin praktycznie nie uległ zmianom w stosunku do poprzedniej edycji w Jarosławiu.

W sprawach organizacyjnych proszę kierować się na stronę ZSE www.zsel.lublin.pl, ZST-K poczta@zstk.lublin.eu lub bezpośrednio pod adres www.37oowee.pl.

Pozdrawiam i do zobaczenia w dniach 27/28 marca 2014 w Lublinie.

Bogusław Wiśniewski

Grudzień 2012

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Głównego i Szkoły-Gospodarza chciałbym zaprosić do udziału w zawodach kolejnej XXXVI edycji OOWEE. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21/22 marca 2013 w Jarosławiu. Gospodarzem jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha. W najbliższym czasie na stronie Szkoły zamieszczony zostanie szczegółowy harmonogram.

Podobnie jak w roku ubiegłym, rozgrywki odbędą się 5 grupach tematycznych:

 • elektrycznej,
 • elektronicznej,
 • mechatronicznej,
 • teleinformatycznej,
 • elektroniki medycznej.

Każda ze Szkół biorących udział w XXXVI edycji, może desygnować maksymalnie do dwóch uczniów do każdej grupy tematycznej, nie ma dodatkowego limitu całkowitej liczebności. Odnośnie elektroniki medycznej pozostają w mocy informacje z ubiegłorocznego poniższego zaproszenia. Regulamin, poza drobnymi retuszami formalnymi pozostaje bez zmian.

Pozdrawiam i do zobaczenia na gościnnej Ziemi Jarosławskiej.

Bogusław Wiśniewski

Grudzień 2011

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Głównego i Szkoły-Gospodarza, chciałbym zaprosić do udziału w XXXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 29/30 marca (czwartek/piątek) w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu, korzystając z pomocy Starostwa Powiatu.

Proszę o zapoznanie się ze znowelizowanym regulaminem. Istotnym jest rozszerzenie grup tematycznych o Elektronikę Medyczną. Uczestnicy tej grupy będą odpowiadali na taki sam test podstawowy 50 pytań, co grupa Elektroniki. Zadania praktyczne będą też z tematyki tożsamej. Na etapie finałowym natomiast, jedno z trzech pytań będzie dotyczyło zastosowań elektroniki w medycynie. Szczegółowa lista problemów zostanie zamieszczona na stronie.

W związku z tradycyjnym już udziałem uczniów - obcokrajowców regulamin uwzględnia odpowiednie korekty liczbowe na każdym etapie i inne problemy szczegółowe.

Każda ze Szkół biorących udział w XXXV edycji, może desygnować maksymalnie do dwóch uczniów do każdej grupy tematycznej, nie ma dodatkowego limitu całkowitej liczebności. Dzięki temu potencjał Szkoły będzie optymalnie wykorzystany co może znaleźć odbicie w punktacji rankingowej (np. Fundacji Edukacyjnej Perspektywy).

Wybór Szkoły/Szkół Gospodarzy XXVI edycji nie został jeszcze dokonany, zainteresowanych proszę o kontakt.

Nasza Olimpiada, mimo szeregu przeciwności, utrzymuje część praktyczną rozgrywek, moim i nie tylko moim zdaniem, równoważną etapowi praktycznemu matury zawodowej. Podczas poprzedniej XXXIV edycji opiekunowie podpisywali się pod pismem do MEN w tej sprawie. Niniejsze pismo wysłał Rektor AGH. Zamieszczam skan odpowiedzi. Mimo odmowy (Ministerstwo ma też swoje racje), temat ten będzie ponawiany i być może problem zostanie uwzględniony przy nowelizacji odnośnego Rozporządzenia, tym bardziej że dotyczy też innych olimpiad.

Pozdrawiam i do zobaczenia na gościnnej Ziemi Wałbrzyskiej.

Bogusław Wiśniewski

Kwiecień 2011

Wyniki wszystkich grup tematycznych XXXIV edycji OOWEE: pobierz

Grudzień 2010

Zawody zostaną rozegrane w dniach 31 III - 1 IV 2011

W stosunku do poprzedniej edycji nie zaszły praktycznie żadne zmiany. Finały będą więc rozgrywane w grupach:

• elektrycznej
• elektronicznej
• mechatronicznej
• teleinformatycznej

Komitet Główny informuje o zmianie Szkół-Gospodarzy XXXIV edycji Olimpiady. Z przyczyn obiektywnych nie będą to mogły być placówki oświatowe w Głogowie. Funkcję tę będą pełnić poniższe placówki oświatowe:

 1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
  30-324 Kraków ul. Monte Cassino 31,
  tel: 12 269 15 57
 2. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich,
  30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 49,
  tel: 12 655 17 18 , '12 93
 3. Zespół Szkół Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki,
  31-114 Kraków ul. Loretańska 16,
  tel: 12 422 29 47
 4. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta,
  31-120 Kraków al. Mickiewicza 5,
  tel: 12 422 68 04
 5. Centrum Kształacenia Praktycznego
  31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a,
  tel: 012 429 40 21

W pracach Komisji Konkursowych wezmą udział nauczyciele Szkół-Gospodarzy XXXIII edycji z Krosna tj. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (dawny ZS Elektrycznych) i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (dawny ZS Mechanicznych). Szkoły, które pragna być Gospodarzami XXXV edycji, mogą zgłaszać swoje kandydatury. Nauczyciele z tych placówek zostaną dołaczeni do tegorocznych Komisji Konkursowych.

Październik 2009

Kolejne spotkanie młodszych i starszych entuzjastów elektrotechniki, elektroniki i dziedzin pokrewnych zostało zwołane na 25 - 26 marca 2010. Spotykamy się w Krośnie.

W stosunku do poprzedniej Olimpiady nastąpiło rozszerzenie grup tematycznych. Oprócz tradycyjnie obecnych : elektrycznej i elektronicznej i dołączonej w ubiegłym roku mechatroniki, wystartuje po raz pierwszy teleinformatyka.

Tytuły laureata/finalisty Olimpiady, dające uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na wyższych uczelniach z pominięciem formalnej rekrutacji, oraz oczywiście zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyska obecnie 24 plus 24 uczniów.

Funkcję Szkół - Gospodarzy będą pełnić dwie placówki oświatowe:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego (dawny Zespół Szkół Elektrycznych)
  38 - 404 Krosno, ul. Rzeszowska 10
  tel. / fax (013) 436 55 64
 2. Zepół Szkół Ponagimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica (dawny Zespół Szkół Mechanicznych).
  38 - 400 Krosno, ul. Tysiaclecia 5

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie sześcioosobową reprezentację uczniowską, z tego w ramach danej grupy tematycznej najwyżej dwóch zawodników.
Zwraca się uwagę na istotne zmiany organizacyjne (patrz Regulamin) - rozpoczęcie zawodów nastąpi w pierwszy dniu nie jak zawsze o godz. 9, lecz o godz. 14. W pracach Komisji Konkursowych wezmą również udział nauczyciele ubiegłorocznych Szkół - Gospodarzy (Zespołu Szkół nr 2, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy) oraz Szkół - Gospodarzy następnej XXXIV edycji (2011 rok):

 1. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ul. Wita Stwosza 3a
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 7
 3. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej ul. Piaskowa 1 67-200 Głogów

Ośrodek, w którym w 2012 roku odbędzie się XXXV edycja Olimpiady nie jest jeszcze ustalony. Komitet Główny oczekuje na zgłoszenia od Szkół, dysponujących odpowiednimi pionami.

Październik 2007

Dnia 1 lipca 2007 OOWEE została zarejestrowana przez MEN i umieszczona w komunikacie CKE o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2008 roku, z dnia 7 VIII 2007, dając tym samym laureatom i finalistom gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Obecnie Komitet Główny wysłał do wszystkich Uczelni Technicznych dysponujących kierunkami z pionu elektrotechniki, elektroniki i pokrewnymi, zawiadomienie o Olimpiadzie wraz z prośbą o przyjmowanie, z pominięciem warunków rekrutacji, laureatów i finalistów XXXI OOWEE na odpowiednie kierunki I roku studiów - zgodnie z artykułem 169 Ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 , poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komitetu Głównego dr inż. Bogusław Wiśniewski

zakonczenie
wykonał Jakub Piotrowski